מערכת התאמות


מטרת המערכת:

ביצוע התאמות בין העסקאות שעוברות במערכת האינטרנטית לבין העסקאות אשר מזוכות בפועל ע"י חברת האשראי.
קבלת התראה בגין העסקאות שלא מתואמות וניהול  העסקאות הלא מתואמות במערכת עד סיום הטיפול בהן.

תיאור כללי:

מערכת ההתאמות מסתמכת על כלל העסקאות שעוברות ביומן הסליקה של מערכת טלפיי או עסקאות הנקלטות באמצעות WS (עסקאות שמבוצעות במערכות אחרות). כלל העסקאות נצברות במערכת וממתינות לביצוע ההתאמה.
חברות האשראי מפיקות אחת לחודש מגוון קבצים שכוללים את כלל העסקאות שהופקדו בחברת האשראי במהלך החודש הקודם ויזוכו לחשבון הבנק של המוטב בתאריכים הרלוונטיים. את הקבצים הנ"ל ניתן למשוך מהכספת של כל חברת אשראי לאחר הפקתם (על פי רוב חברת האשראי מפיקה את הקבצים בתחילת כל חודש והם כוללים את כלל העסקאות של החודש הקודם). קיימים מספר קבצים רלוונטיים לעבודה השוטפת: קובץ הפקדות, קובץ זיכויים, קובץ הכחשות. ניתן לבחור בקובץ אחד או יותר ע"מ להשיג את התוצאה המתאימה עבור הארגון.
את הקובץ הרלוונטי מורידים מהכספת של חברת האשראי ומעלים למערכת ההתאמות על מנת לבצע את ההתאמה. כל קובץ כולל את כלל העסקאות כאשר כל עסקה היא רשומה בקובץ. המפתח של העסקה הנו מספר השובר + מספר סימוכין + תאריך.
במערכת ההתאמות קיים ממשק העלאת קבצים וממשק בדיקת העסקאות עם אשף חיפוש לפי תאריכים, סטאטוס עסקאות, מקור ההתאמה.
אין תצוגת/אחסנת מידע רגיש ברמת מספרי כ.א בשום חלק מהמערכת.

דילוג לתוכן