מערכת אנטי-פרוד


מערכת האנטי-פרוד

מערכת גילוי ומניעת הונאות מיועדת לטיפול בהונאות בכרטיסי אשראי בזמן אמת. המערכת שומרת היסטוריית עסקאות ומחזירה את הפעולה הנדרשת של עסקה מסוימת בהתאם לכללים שנקבעו. המערכת מיועדת להתממשקות עם מערכת סליקת אשראי אך מתוכננת כך שתוכל לעבוד בצורה עצמאית. הגדרת הרולים במערכת (כללים):
הרולים משמשים את הלקוח על מנת לעקוב אחרי עסקאות, למנוע הונאות אשראי או לחסום עסקאות מסיבות שונות באמצעות תנאים.
דרישת רול מגיעה מצד הלקוח והגדרתו מתבצעת על ידי הלקוח או על ידי טלרום.
לרול קיימים 4 מצבי הגדרה אותן הוא משייך לעסקאות:
1. Approve – הרול מאשר את העסקה. הרול מופיע בצבע צהוב.
2. Alert – הרול מודיע ללקוח על העסקה, ללא חסימה. הרול מופיע בצבע ירוק.
3. Reject – הרול חוסם את העסקה. הרול מופיע בצבע אדום.
4. Not checked – מצב שבו העסקה לא נכנסה לאף רול.
בדו"חות ניתן לראות עבור כל עסקה את הסטטוס שלה בהתאם לרול שנכנסה אליו.
כאשר מגדירים מספר רולים במסוף, יש לתת סדר עדיפויות בין הרולים השונים, כאשר מגדירים את העדיפות הגבוהה ביותר כמספר 1.
כל רול מוגדר באמצעות 'תנאי כניסה' אליו, כך שאם עסקה עומדת בתנאי זה היא נכנסת לביצוע הרול, ולא ממשיכה להיבדק בשאר הרולים.
'תנאי כניסה' לרול הוא התנאי שמבדיל בין סוגי העסקאות השונות.
'תנאי כניסה' לרול יכול להתייחס לפרמטר כלשהו בעסקה, כגון: סכום העסקה, IP ממנו בוצעה העסקה, מס' כרטיס אשראי, כמות עסקאות ועוד. מאחר ורול מוגדר עבור מסוף ספציפי, ניתן לבצע את בדיקת התנאי של הרול עבור העסקה בכל המסופים של הלקוח. 

בדיקות Anti-Fraud

 1. IP address or range check
  מטרת הרול היא לבדוק את כתובת ה-IP שממנו התבצעה העסקה או טווח כתובות. ניתן לחסום עסקה שבוצעה מכתובת IP כלשהי במידה ויש חשד להונאה.
 2. Single card check
  מטרת הרול היא לבדוק את מס' כרטיס האשראי המופיע בעסקה שבוצעה. ניתן לחסום עסקה עבור כרטיסי אשראי גנובים.
 3. Transactions per IP address check
  מטרת הרול היא לבדוק את כמות העסקאות שבוצעו מכתובת IP ספציפית בפרק זמן מוגדר מראש. ניתן לחסום עסקאות אשר בוצעו מכתובת IP אשר ממנה בוצעו כמות גדולה של עסקאות.
 4. Transactions per card check
  מטרת הרול היא לבדוק את כמות העסקאות שבוצעו מכרטיס אשראי ספציפי בפרק זמן מוגדר מראש. ניתן להגביל כמות עסקאות מותרת עבור כרטיס אשראי מסוים.
 5. Amount check
  מטרת הרול היא לבדוק את סכום החיוב המופיע בעסקה. ניתן להגביל או לחסום עסקאות אשר לא נמצאות בטווח המאפשר חיוב, בכך לא תתבצענה סליקות עבור סכומים גבוהים מהמותר.
 6. User fields rule
  מטרת הרול היא לבדוק את שדות המשתמש. ניתן לבדוק עסקאות באמצעות שדות המשתמש השונים ובכך להגביל או לחסום עסקאות.
 7. Amount in time span per user field
  מטרת הרול היא לבדוק את סכום החיוב בפרק זמן מוגדר מראש עבור שדה משתמש. ניתן להגביל משתמש אשר סכום עסקאותיו גבוה ממגבלת המותר בפרק זמן מסוים.
 8. Maximum seniority rule
  מטרת הרול היא לבדוק האם העסקה בוצעה על ידי משתמש חדש או ותיק במערכת. הבדיקה נעשית באמצעות שדות המשתמש, הגדרת פרק הזמן של משתמש ותיק. ניתן להעביר עסקאות עבור משתמש ותיק בלבד.
 9. Amount per user field
  מטרת הרול היא לבדוק את סכום החיוב של משתמש ספציפי בפרק זמן מוגדר מראש. ניתן להגביל או לחסום עסקה עבור משתמש מסוים, כאשר סכום העסקה אינו נמצא בטווח המותר ובפרק הזמן שהוגדר.
 10. Amount per user seniority
  מטרת הרול היא לבדוק את סכום העסקה עבור משתמש חדש או ותיק במערכת. הבדיקה נעשית באמצעות שדות המשתמש, הגדרת פרק הזמן של משתמש ותיק. הרול משלב בדיקת ותק עם סכום עסקה. הרול מבצע 2 בדיקות, הראשונה היא בדיקת ותק המשתמש ורק אם מדובר במשתמש חדש אז תבוצע הבדיקה השנייה של סכום העסקה.

 

דוקומנטציה ו-API

להורדת הדוקומנטציה – לחצו כאן

חלק זה מפרט את ממשק ה-API שנבנה לצורך הכנסת רשומות לטבלה במסך הדו"חות.

הקוד ב-C# , נכתב בפרויקט Winforms ומכין חלק XML האחראי להגדרת פורמט עסקה.

דילוג לתוכן