ניהול הרשאות

לכל מנהל ארגון יש מספר טפסים ולכל טופס יש מנהל טופס עצמאי.

מנהל הארגון יוצר את הטפסים, יש לו גישה לעדכון שדות הטופס, למאפייני הטופס ולבסיס הנתונים של הטופס. מנהל טופס יכול לראות, לאחזר ולנהל את כלל הנתונים אותם מילאו לקוחות הקצה, אך אין לו יכולת לשנות את המבנה או המאפיינים של הטופס.

דילוג לתוכן