הטמעת שינויים

המערכת מאפשרת שינויים ותוספות של של שדות נתונים בכל עת תוך הטמעה מיידית של השינוי בכלל הטפסים הפועלים. למערכת יש תצוגה של כלל הגרסאות הקודמות.

דילוג לתוכן