בדיקת אימות

על כל שדה המוצג בטפסים ניתן להגדיר בדיקת אימות מבחינת מילוי השדה, מבחינת סוג השדה ומבחינת תוכן השדה. בזמן מילוי הטופס ניתן לדעת כי השדות שמולאו אכן נכונים.

דילוג לתוכן