אשף דוחות

אשף הדוחות מאפשר בין היתר לאחזר את הנתונים באמצעות מנוע חיפוש, להוריד את תוצאות החיפוש לקובץ אקסל, למיין ולשלוף את רשומות המידע ללא קושי.

מנהל/יוצר הטופס יכול להוסיף הערות לרשומות (טפסים מלאים) ו/או לשנות סטאטוס רשומה לטובת ניהול הטפסים במערכת כחלק בלתי נפרד ממילוי הטפסים ע"י משתמשי הקצה.

דילוג לתוכן