טפסים בשלבים

יצירה של דבוקת טפסים כאשר הניווט משלב לשלב מותנה בתשובות של המשתמש.