בדיקת אימות

על כל שדה המוצג בטפסים ניתן להגדיר בדיקת אימות מבחינת מילוי השדה, מבחינת סוג השדה ומבחינת תוכן השדה. בזמן מילוי הטופס ניתן לדעת כי השדות שמולאו אכן נכונים.